PERHATIAN!

Untuk panduan mengisi Borang-borang Notis Pemberitahuan Pelatih PLKN sila layari: Panduan Mengisi Borang-Borang Dalam Notis Pemberitahuan Pelatih.

Kandungan

  1. Borang/Dokumen Berkaitan Notis Panggilan Pelatih (NPP)
  2. Lain-Lain Borang Berkaitan PLKN

Borang/Dokumen Berkaitan Notis Panggilan Pelatih (NPP)

BIL JENIS BORANG MUAT TURUN
1 Peralatan dan Kelengkapan Pelatih Latihan Khidmat Negara serta Perkara-Perkara Yang Dilarang Dibawa Semasa Latihan
2 Borang Pendaftaran Pelatih
3 Borang Kebenaran Ibubapa / Penjaga
4 Garis Panduan Tatacara Pengendalian Pemeriksaan Perubatan Peserta PLKN oleh Pegawai Perubatan dan Pakar Perubatan
5 Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan Ke PLKN (K01)
6 Borang Pemeriksaan Perubatan (K02)
7 Spesifikasi Perkhidmatan Perlindungan Insurans Am dan Nyawa Berkelompok Untuk Pelatih PLKN

  

Lain-Lain Borang Berkaitan PLKN

BIL JENIS BORANG MUAT TURUN
1 Permohonan Sebagai Pelatih Sukarela PLKN
2  Borang Petugas Sukarela Alumni PLKN bagi Pergerakan Masuk Pelatih PLKN
3 Borang Permohonan Kemasukan Semula Bagi Pelatih Penangguhan Siri Lepas