BIL  TAJUK SEBUT HARGA   NO. SEBUT HARGA   KOD BIDANG   TARIKH TUTUP  LAMPIRAN 
1 PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR NOTIS PEMBERITAHUAN PELATIH (NPP) UNTUK JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA (JLKN) BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN KP/JLKN(PERO)/NPP/SH027/2017

221601 - MENCETAK BUKU, MAJALAH, LAPORAN AKHBAR (PERLU LESEN KDN)

ATAU

221606 - MENCETAK BORANG/KERTAS KOMPUTER (PERLU LESEN KDN)

28 SEPTEMBER (KHAMIS)

TAWARAN IKLAN

2 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MEGHANTAR KASUT SPIKE PLKN BAGI TAHUN 2017 KP/JLKN(PERO)/K.SPIKE/SH042/2017

210801 - PAKAIAN

ATAU

210802 - KELENGKAPAN PAKAIAN 

5 OKTOBER (KHAMIS) 

TAWARAN IKLAN