BIL  TAJUK SEBUT HARGA   NO. SEBUT HARGA   KOD BIDANG   TARIKH TUTUP  LAMPIRAN 
1 Sebut Harga Perkhidmatan Sajian dan Sewaan Peralatan Serta Membekal kelangkapan Program Untuk Briged Sukarelawan Khidmat Negara (BSKN) Jabatan Latihan Khidmat negara (JLKN) Untuk Negeri Perlis Bagi Tahun 2017

KP/JLKN(PERO)/ BSKN_PERLIS/ SH001/2017

040103 - Makanan Bermasak Islam

30 MAC 2017

JAM 12.00 TENGAHARI 

IKLAN TAWARAN

2 Sebut Harga Perkhidmatan Sajian dan Sewaan Peralatan Serta Membekal kelangkapan Program Untuk Briged Sukarelawan Khidmat Negara (BSKN) Jabatan Latihan Khidmat negara (JLKN) Untuk Negeri Kelantan Bagi Tahun 2017  KP/JLKLN(PERO)/BSKN_KELANTAN/SH007/2017

040103 - Makanan Bermasak Islam

 30 MAC 2017 (KHAMIS)

JAM 12.00 TENGAHARI

 IKLAN TAWARAN
3 Sebut Harga Perkhidmatan Sajian dan Sewaan Peralatan Serta Membekal kelangkapan Program Untuk Briged Sukarelawan Khidmat Negara (BSKN) Jabatan Latihan Khidmat negara (JLKN) Untuk Negeri Sembilan Bagi Tahun 2017  KP/JLKN(PERO)/BSKN_N.SEMBILAN/SH010/2017

040103 - Makanan Bermasak Islam

 30 MAC 2017 (KHAMIS)

JAM 12.00 TENGAHARI

 IKLAN TAWARAN
4 SEBUT HARGA KOS PERKHIDMATAN MEMBANGUN, MEMBEKAL DAN MENERBIT DOKUMEN MS ISO 9001:2015 JLKN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN   KP/JLKN(PERO)/MS ISO/SH066/2017 221110 - (PERKHIDMATAN GUNA TENAGA)

28 MAC 2017 (SELASA) 

JAM 12.00 TENGAHARI 

IKLAN TAWARAN 
5 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR ALATULIS DAN PERALATAN PEJABAT UNTUK IBU PEJABAT JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA, PENGURUSAN KEM-KEM DAN PELATIH PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) DI SEMENANJUNG MALAYSIA BAGI SIRI 14/2017 KP/JLKN(PERO)/ALATULIS-SM/SH019/2017

010201 (KERTAS)

DAN

020601 - (ALATULIS)

27 MAC 2017 (ISNIN)

JAM 12.00 TENGAHARI

IKLAN TAWARAN 
6 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR ALATULIS DAN PERALATAN PEJABAT UNTUK PENGURUSAN KEM-KEM DAN PELATIH PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) DI SABAH BAGI SIRI 14/2017 KP/JLKN(PERO)ALATULIS-SBH/SH020/2017

010201 - (KERTAS)

DAN

020601 - (ALATULIS)

27 MAC 2017 (ISNIN)

JAM 12.00 TENGAHARI  

IKLAN TAWARAN
7 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR ALATULIS DAN PERALATAN PEJABAT UNTUK PENGURUSAN KEM-KEM DAN PELATIH PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) DI SARAWAK BAGI SIRI 14/2017 KP/JLKN(PERO)/ALATULIS-SWK/SH021/2017

010201 - (KERTAS)

DAN

020601 - (ALATULIS)

27 MAC 2017 (ISNIN)

JAM 12.00 TENGAHARI

IKLAN TAWARAN