BIL   TAJUK TENDER       NO. TENDER         KOD BIDANG    TARIKH TUTUP    LAMPIRAN   
1 MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR TONER, TRANSFUSION KIT SERTA DRUM PENCETAK (ORIGINAL) UNTUK JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN  KP/JLKN(PERO)/TONER/T001/2017  010301 ATAU 020201 ATAU 020601  8 MEI 2017 JAM 12.00 T/HARI

 KEMBARAN D

JADUAL PEMATUHAN 

2 PEMBEKALAN MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR BERET PELATIH PELATIH UNTUK KEM-KEM PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN  KP/JLKN(PERO)/BERET/T002/2017 020801 - PAKAIAN  3 JULAI 2017 (ISNIN) JAM 12.00 T/HARI

IKLAN TAWARAN