SEKTOR KETUA PENGARAH

Bahagian Komunikasi Korporat

BKK bertanggungjawab merancang dan mengatur sidang akhbar atau wawancara dengan pihak tertentu di mana jika perlu...

Lagi..

Unit Integriti

Memastikan warga JLKN mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh

Lagi..

SEKTOR PENGURUSAN JLKN

Bahagian Khidmat Pengurusan dan Aset Stor

BKP bertanggungjawab merancang dan menguruskan semua urusan kualiti keutuhan jabatan supaya karenah birokrasi jabatan dapat dikurangkan. 

Lagi.. 

Bahagian Sumber Manusia

BSM bertanggungjawab merancang, mengendalikan dan meyelaraskan hal-hal personal seperti urusan pengambilan, penempatan, pertukaran. 

Lagi.. 

Bahagian Kewangan dan Akaun

BKA bertanggungjawab membuat perancangan dan menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus (ABM) Jabatan. 

Lagi.. 

Bahagian Perolehan

Bertanggungjawab menguruskan keperluan perolehan perkhidmatan dan peralatan untuk kegunaan Jabatan dan Kem-Kem PLKN. 

Lagi.. 

Bahagian Pengurusan Maklumat

BPM bertanggungjawab merancang, membangun dan mengurus sistem maklumat yang cekap dan berkualiti.

Lagi.. 

SEKTOR DASAR JLKN

Bahagian Dasar Latihan

BPL bertanggungjawab memberi latihan Training of Trainees (TOT) kepada semua jurulatih setiap Modul. Membangunkan Modul Fizikal, Kenegaraan.

Lagi.. 

 

Bahagian Sukarelawan & Alumni

Bertanggungjawab melaksanakan kerja-kerja kesukarelaan secara berstruktur bersama-sama agensi-agensi peneraju, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan (NGO) dan pihak swasta.

Lagi.. 

SEKTOR OPERASI JLKN

Bahagian Pengurusan Pelatih

BPP bertanggungjawab merancang dan menyelaras pengambilan pelatih PLKN, mempercepatkan proses permohonan penangguhan dan pengecualian .

Lagi.. 

Bahagian Pengurusan Prasarana

Bertanggungjawab menentukan spesifikasi dan SOC kem. Penyelarasan di kem seperti pembukaan rasmi, penutupan, lawatan dan lain-lain.

Lagi.. 

Bahagian Operasi

BO bertanggungjawab mengurus pengoperasian latihan bagi menyediakan Remaja Malaysia untuk Khidmat Negara.

Lagi..