OBJEKTIF

Program Khidmat Negara akan dilaksanakan bagi mencapai objektif yang telah digariskan seperti berikut:

 1. Meningkatkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda.
 2. Memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional.
 3. Membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni.
 4. Menyemarakkan semangat kesukarelaan.
 5. Melahirkan generasi muda yang lebih cergas,cerdas dan penuh keyakinan diri.

Pelaksanaan

PLKN 2.0 akan dilaksanakan secara 2 fasa:

Fasa 1:

 1. Dilaksanakan selama 8 minggu di dalam kem.
 2. Kemudahan infrastruktur latihan dan kemudahan-kemudahan asrama seperti yang terdapat di kem-kem PLKN seluruh negara.
 3. 8 modul iaitu Fit 4 Life, Tech & Talk, iUpgrade, Service Learning, Malaysiaku, Be Safe Be Alert, Kerohanian dan MyFuture.
 4. Latihan dilaksanakan di dalam kelas dan luar kelas.

Fasa 2:

 1. Kerjasama strategik dengan 10 kementerian untuk menyediakan tempat di 400 Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA) kepada pelatih yang telah menamatkan latihan Fasa 1.
 2. Pelajaran lebih kepada kemahiran teknikal.
 3. Jangkamasa latihan selama 3 hingga 36 bulan bergantung kepada kursus yang dipilih.
 4. Menyediakan kursus peringkat Sijil dan Diploma yang diiktiraf.