Laman Web Rasmi Jabatan Latihan Khidmat Negara

Kementerian Pertahanan Malaysia

Bahagian / Unit

Bahagian Komunikasi Korporat

BKK bertanggungjawab merancang dan mengatur sidang akhbar atau wawancara dengan pihak tertentu di mana jika perlu…

Pejabat Penasihat Undang-Undang

Memberi perkhidmatan perundangan yang berkualiti, tepat dan profesional menurut Perlembagaan Persekutuan…

Bahagian Dasar & Penyelidikan

BDP bertanggungjawab dalam memantau  Pelan Strategik JLKN dan Pelan Transformasi JLKN

Bahagian Khidmat Pengurusan

BKP bertanggungjawab merancang dan menguruskan semua urusan kualiti keutuhan jabatan supaya karenah birokrasi jabatan dapat dikurangkan…

Bahagian Sumber Manusia

BSM bertanggungjawab merancang, mengendalikan dan meyelaraskan hal-hal personal seperti urusan pengambilan, penempatan, pertukaran…

Bahagian Kewangan dan Akaun

BKA bertanggungjawab membuat perancangan dan menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus (ABM) Jabatan…

Bahagian Perolehan

Bertanggungjawab menguruskan keperluan perolehan perkhidmatan dan peralatan untuk kegunaan Jabatan dan Kem-Kem PLKN…

Bahagian Pengurusan Maklumat

BPM bertanggungjawab merancang, membangun dan mengurus sistem maklumat yang cekap dan berkualiti…

Bahagian Urusetia & Khidmat Pelanggan

BUKP bertanggungjawab mengendalikan dengan cekap dan berkualiti semua panggilan telefon luar yang berurusan dengan Jabatan…

Bahagian Pengurusan Aset dan Stor

BPAS bertanggungjawab memastikan semua peralatan dan pakaian pelatih PLKN dan Staf Pengurusan di Kem PLKN dibekalkan dalam waktu,kualiti dan kuantiti yang ditetapkan.

Bahagian Pembangunan Latihan

BPL bertanggungjawab memberi latihan Training of Traines (TOT) kepada semua jurulatih setiap Modul. Membangunkan Modul Fizikal, Kenegaraan…

Bahagian Pengurusan Pelatih

HEP bertanggungjawab merancang dan meyelaras pengambilan pelatih PLKN, mempercepatkan proses permohonan penangguhan dan pengecualian …

Bahagian Pengurusan Prasarana

Bertanggungjawab menentukan spesifikasi dan SOC kem. Penyelarasan di kem seperti pembukaan rasmi, penutupam, lawatan dan lain-lain….

Bahagian Operasi

BO bertanggungjawab mengurus pengoperasian latihan bagi menyediakan Remaja Malaysia untuk Khidmat Negara…

Bahagian Sukarelawan & Alumni

Bertanggungjawab melaksanakan kerja-kerja kesukarelaan secara berstruktur bersama-sama agensi-agensi peneraju, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan (NGO) dan pihak swasta…

browser logo

Paparan terbaik menggunakan pelayar Google Chrome atau Internet Explorer 9.0 dengan resolusi skrin 1024x768

Kemaskini terakhir

29/05/2015

2408300

Jumlah Pengunjung

www.khidmatnegara.gov.my