PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) akan sentiasa komited dalam memberikan layanan serta perkhidmatan yang berkualiti dan profesional kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosioekonomi. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji akan:

1

Bersedia memberikan layanan yang cekap dan mesra kepada pelanggan di kaunter perkhidmatan dalam tempoh tidak melebihi 30 minit.

2

Memastikan maklum balas kepada pertanyaan dan aduan pelanggan cepat, tepat dan mesra, dan menepati tempoh yang berikut:
  • Akuan penerimaan dalam masa satu (1) hari.
  • Aduan yang tidak memerlukan siasatan diselesaikan dalam tempoh 14 hari.
  • Laporan status aduan dalam tempoh dua (2) bulan.

3

Mengeluarkan Notis Pemberitahuan Pelatih (NPP) sekurang-kurangnya empat (4) minggu sebelum tarikh pendaftaran pelatih.

4

Memastikan Semakan Penempatan Pelatih Secara Dalam Talian melalui Laman Web JLKN dan SMS dilaksanakan sekurang-kurangnya empat (4) minggu sebelum tarikh pendaftaran pelatih.

5

Menentukan pengurusan latihan secara berterusan selama 24 jam dalam aspek keselamatan, kesihatan dan kebajikan pelatih serta memastikan tindakan awal diambil oleh pihak kem apabila berlaku kecemasan seperti yang berikut:
  • Kecemasan Keselamatan  : dalam tempoh 45 minit.
  • Kecemasan Kesihatan       : dalam tempoh 45 minit.
  • Kecemasan Kebajikan       : dalam tempoh 2 jam.

6

Melaksanakan pemeriksaan terperinci bagi memastikan kem berada dalam keadaan selamat dan selesa digunakan selaras dengan keperluan Kontrak Perjanjian kem PLKN bersama-sama Pengusaha Kem melalui kaedah yang berikut:

  • Perakuan Operasi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), dalam tempoh tujuh (7) hari sebelum kemasukan pelatih;
  • Pengesahan Laporan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) terhadap peralatan dan elemen latihan selamat digunakan dalam tempoh tujuh (7) hari sebelum kemasukan pelatih.

7

Memastikan sistem-sistem aplikasi dan rangkaian mencapai tahap 99% kebolehsediaan.     

8

Menjelaskan pembayaran bil dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.  

9

Menyelesaikan segala urusan perolehan dalam tempoh yang ditetapkan sehingga surat setuju terima (SST) ditandatangani seperti yang berikut:

  • sebut harga – 90 hari.
  • tender – 180 hari.

Kemaskini Terakhir: 13 April 2018 Hits: 6334

2018 © Hakcipta Terpelihara Jabatan Latihan Khidmat Negara
Paparan terbaik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.